27
مه

سنگ مصنوعی کورین

سنگ مصنوعی کورین :کورین یک ماده مصنوعی مهندسی شده همانند کوارتز است. کورین از ترکیب پلیمرهای اکرلیک با سایر مواد معدنی و سنگی تولید می شود. مخلوط مواد به...

ادامه مطلب